Aktuality


 

Události v březnu

22.

8:00 - mimořádná schůzka zástupců tříd (sborovna)

7.A, 7. B, 7. C - Kytice (Divadlo)

23.

Krajské kolo Astro olympiády

Chystáme Velikonoce (dílničky)

26. 9. A, 9. B – Závislosti na PC (Eurotopia)
27.

Hasík (1. cyklus) – 2. A (1. h), Hasík 2. B (2. h)

Hasík (1. cyklus) – 6. B (3. h), Hasík 6. A (4. h)

4. C - Jarmark v České spořitelně

28.

KF v gymnastice (Ostrava)

4. B – Knihovna

7.A, 7. B - Rusalka (Divadlo - 2h)

Den učitelů (Split - Olomoucká)

29.

Velikonoční prázdniny (zapsat poučení)

Družina pro předem přihlášené (podle zájmu)