Aktuality

 

Označte na mapě místa v Opavě, která se Vám (ne)líbí!

(http://pocitovamapa.nszm.cz/opava-2016)

 

 

Události v prosinci

1.

Vánoční laťka - školní kolo

Schůzka školního parlamentu (společenská místnost)

2.

9. A, 9. B - Prevence šíření HIV (Obecní dům)

Pohár základních škol ve florbale (Otická)

Čertí rojení (velká tělocvična)

5.

Mikulášská nadílka ve psím útulku (vybraní žáci)

Okrskové kolo ve florbalu 1. stupně (Městské sady)

6.

Mikulášská nadílka, NS

Liga sportu – vyhodnocení 2016

Kontrola TK (1. – 3. ročník), kontrola TK (4. – 5. ročník)

7.

1. A, 1. B - Vánoční lidové zvykosloví (celý den)

Okrsková kola ve florbalu dívek IV. kategorie

SDě – „Život v kutně“ (kostel svatého Václava)

Kontrola TK (6. – 9. ročník)

8.

Okrsková kola ve florbalu chlapců IV. kategorie

2. A, 2. B, 2. C - Vánoční koncert (Ochranova)

9.

OF ve florbalu smíšených družstev 1. stupně ZŠ (Otická)

9. B – Prezentace středoškolských oborů (spol. místnost)

9. A - Prezentace středoškolských oborů (spol. místnost)

12.

Vánoční aerobic ŠD (Vrchní)

13.

5. A, 5. B - Planetárium

"Hledáme nejlepšího chemika v ČR" (Ostrava-Zábřeh)

Vánoční laťka chlapců a dívek III. kategorie

6. A, 6. B, 6. C - bruslení

Vánoční laťka chlapců a dívek IV. kategorie (Tyršův stadion)

14.

KF ve stolním tenise chlapců a dívek IV. kat. (Kateřinky)

6. A – Unplugged (společenská místnost)

15. 6. B – Unplugged (společenská místnost)
16.

Těšíme se na Vánoce (kreativní dílničky s vystoupením)

19.

6. C – Unplugged (společenská místnost)

2. A, 2. B, 3. A -  Plavání (odjezd autobusu 11:10)

20.

Opavské Vánočky

Florbal 6. a 7. tříd (Otická)

Halová kopaná chlapců 6. a 7. tříd (Hala SFC)

Basketbal chlapců 8. a 9. tříd (Mařádkova)

Volejbal dívek 6. až 9. tříd (Edvarda Beneše)

3. B - Baňky (Museum)

2. C - Baňky (Museum)

21.

3. A - Baňky (Museum)

3. C - Baňky (Museum)

Vánoční posezení – Koliba

22.

Učí se podle rozvrhu

Třídy si mohou uspořádat vánoční besídku s třídními učiteli. 4. - 5. ročníky mají 5 hodin, 6. – 9. ročníky 6 hodin.

Dřívější odchody na oběd platí, odpolední vyučování odpadá. Pokud nějaká třída besídku nechce, TU mi to nahlásí a budou se učit podle rozvrhu, který stanovím.

23. a 2. 1. Provoz školní družiny (dle zájmu) - 7:00 – 16:00