Akce a události

Vánoční dílničky a výstavka Na Pomezí

V pátek 8. prosince se konaly Dílničky. Zúčastnění si mohli zkusit vyrobit nápadité produkty s vánoční tématikou. Kromě toho měli možnost obdivovat i bohatou výzdobu u šaten Na Pomezí.

 

Mikulášská nadílka

Ve středu 6. prosince proběhla v 1. - 5. třídách tradiční Mikulášská nadílka. Mnozí žáci přišli přímo do školy v krásných kostýmech. A protože byli všichni celý rok hodní a dobře se učili, nikdo se nemusel bát.

 

Abeceda peněz - zakončení

Třída 4. A byla zapojena do projektu Abeceda peněz. 29. 11. Pořádala jarmark v České spořitelně. Prodávali jsme výrobky, které jsme sami nachystali a sladkosti, které upekli rodiče a prarodiče. Děti nejvíce bavilo vyrábění dárku, rozdávání letáků a prodej ve stáncích. Konečný stav peněz na našem účtu je 11 047 Kč.

Jarmark 4. A

Žáci 4. A se zapojili do programu hravého finančního vzdělávání České spořitelny Abeceda peněz. V rámci projektu proběhl na pobočce ČS Opava ve středu 29. 11. 2017 jejich prodejní jarmark.

 

Projektový týden 2. A

V rámci hodiny prvouky děti zkoumaly různé druhy tuzemského ovoce, aby se dozvěděly, zda se jedná o peckovice, malvice nebo bobule. Následovala soutěž o největší a nejmenší jablko. Děti jednotlivá jablka vážily a přeměřovaly, a při tom si procvičovaly jednotky délky i hmotnosti. V hodině matematiky porovnávali žáci naměřená čísla. Na závěr si děti upekly jablečné záviny, nejprve si však musely správně sestavit a přepsat recept. Potom už se mohlo jít pracovat do školní kuchyňky.

 

Staré pověsti české

Ve středu 8. listopadu 2017 zhlédli žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd divadelní představení na téma „Staré pověsti české“. Žáci naší školy si zábavnou formou mohli znovu připomenout něco z našich bájných dějin. Díky hercům a za pomoci loutek se děti znovu mohly přenést do dob dávných, kdy se na našem území usazoval kmen Čechů vedený praotcem Čechem. Spolu s Libuší se mohly zadívat do budoucnosti a stejně jako ona mohly spatřit město veliké nebo fandit Bivojovi, aby zdolal kance. A v neposlední řadě mohly také držet pěsti Šemíkovi, aby přeskočil mohutné zdi Vyšehradu.

Páťáci v planetáriu

Letošní žáci pátých tříd navštívili v měsíci říjnu Planetárium Johanna Palisy v Ostravě. Zhlédli poutavý program „Napříč sluneční soustavou“, díky kterému si rozšířili své přírodovědné vědomosti. Velkým lákadlem byla i interaktivní výstava o vesmíru.

 

Projektový den 2. A

U příležitosti svátku Památky zesnulých připravila paní učitelka Lenka Jurášová pro děti ze své třídy projektový den zaměřený na téma strašidel a duchů. Děti přišly do školy ve strašidelném převleku a během dopoledne plnily různé úkoly, např. dlabání dýně.

 

Edukační program Petr Bezruč

Žáci IX. A se v pondělí 6. listopadu zúčastnili edukačního programu ve Slezském muzeu, který byl tentokrát věnován Petru Bezručovi. Tento významný opavský rodák a národní básník jim byl tak přiblížen pomocí exponátů, které se Petra Bezruče osobně týkaly a jež sám za svého života používal. Poutavým vyprávěním se tak dozvěděli mnohé zajímavosti o jeho životě a díle, které si poté zopakovali pomocí pracovního listu a rozboru asi jeho nejznámější básně Maryčka Magdonová. 
 

Abeceda peněz

Třída 4. A  je zapojena do projektu Abeceda peněz, který probíhá ve spolupráci s Českou spořitelnou. Žáci si založí firmu, vymyslí si její název, zvolí si členy vedení, vytvoří si plán práce firmy, navštíví spořitelnu (17. 10.), dostanou vstupní kapitál a poté vyrobí výrobky, které prodají na jarmarku. Po tomto prodeji se dozví, jak moc byla jejich firma úspěšná a zda svůj úkol zvládli. V rámci finanční gramotnosti je tento projekt pro tyto žáky velikým přínosem nejen do dalších školních let, ale také do praktického života. 
 

Bubakiáda

I letos naše škola pořádala již tradiční Bubakiádu, která je určena nejen pro děti z naší školy, ale i pro širokou veřejnost. Akce začala módní přehlídkou strašidel, která se konala na pódiu před budovou školy, dále pokračovala lampiónovým průvodem po Kylešovicích a byla zakončena stezkou odvahy v prostorách školy, kterou si pro mladší spolužáky připravili žáci devátého ročníku.

 

Archeopark Chotěbuz

V říjnu žáci 4. ročníku navštívili archeologický park v Chotěbuzi. Tato exkurze byla pro žáky velmi poučná, neboť se jedná o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek v našem kraji. K probíranému učivu o této historické době je tato exkurze velmi vhodná, protože žáci mohou na vlastní oči vidět a vyzkoušet, o čem by jinak pouze četli v učebnicích. K poutavému výkladu dostali také pracovní listy, ve kterých zúročili své vědomosti. Nejzábavnější pro žáky poté byly praktické úkoly, které je opět obohatily o nové zkušenosti, když si mohli vyzkoušet praktiky z dob dávno minulých.

 

Bruslení - říjen

Již tradičně každý školní rok mají žáci naší školy možnost využít nabídky jít si se svou třídou jedno dopoledne zabruslit. V měsíci říjnu to byly druhé, třetí a čtvrté třídy. Děti si to jako vždy náramně užily.

 

Putování Moravou a Slezskem

V říjnu se žáci 7. ročníku zúčastnili v rámci hudební výchovy hudebně edukačního programu Putování Moravou a Slezskem. Seznámili se tak zábavným a zajímavým způsobem s lidovými tradicemi našeho kraje. Společně si zazpívali nejznámější lidové písně a poslechli si i lašské lidové písně, které dosud neznali. Nejvíce obdivovali historické lidové nástroje, na které si mohli vyzkoušet i zahrát.

 

Veletrh vzdělávání

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v obchodním domě Breda-Weinstein uskutečnil veletrh vzdělávání, v rámci kterého se prezentovaly místní základní a střední školy na Opavsku. Mezi pozvanými školami byla i naše Základní škola Opava–Kylešovice, kterou zastupovaly učitelky Petra Poledňáková a Lydie Slezáková. Tak jako ostatní školy i my jsme si pro návštěvníky veletrhu připravili informativní stánek, jehož hlavními dominantami byl středověký krámek a informační panely, které zároveň sloužily jako ukázka našich zájmů, akcí a v neposlední řadě i úspěchů. Neopomenutelnou součástí prezentace naší školy byly i názorné ukázky dovedností našich žáků v podobě vystoupení „chemie hravě“ pod vedením p. uč. Jany Bůžkové a praktické ukázky tréninku našich mladších fotbalistů. Vše doplnila krátká videoprezentace naší školy. Kolemjdoucí, především děti, si mohli v našem stánku vyrobit logo školy – žabku Gabku, ti starší si pak mohli prohlédnout naše sborníky a projekty, či si pročíst informační letáky o škole.

Exkurze v památníku v Hrabyni

Dne 10. 10. 2017 se ve  spolupráci s Českou obcí legionářskou uskutečnila exkurze tříd 9. A a 9. B do Památníku II. sv. války v Hrabyni. Letošní program byl oproti loňsku doplněn o další dvě zastávky, a to u památníku v Ostré hůrce, kde probíhaly početné tábory lidu a v rodném domě Heliodora Píky ve Štítině. Stejně jako vloni i letos byl naší první zastávkou pomník významného kylešovského rodáka Joži Davida, kde se žáci stručně seznámili se základními životopisnými údaji tohoto proslulého legionáře. Poté jsme pokračovali v cestě směr Hrabyně. Tady nás čekala nejprve expozice ve vedlejší budově, pak v hlavní části památníku. Program byl rozdělen do dvou skupin podle tříd. Každá třída se pak  ještě rozdělila do dvojic, ve kterých žáci vyplňovali zadané úkoly týkající se expozice k II. sv. válce. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u památníku tábora lidu v Ostré hůrce, kde si žáci vyslechli obsáhlý komentář k událostem, které se k danému místu pojí.

Žabka Gabka

10. října  jsme  letos poprvé přivítali v naší škole děti z mateřských školek.

Děti si vyprávěly o podzimu, o houbách a zvířatech v lese. Také hmatem poznávaly přírodniny ukryté v láhvi, napodobovaly zvířátka, soutěžily v hodu na cíl. Naučily se básničku O zajíci a bedle a počítaly muchomůrkám puntíky. Na závěr si děti vyrobily za pomocí rodičů podzimní skřítky a zvířátka ze šišek, z listů a jiných přírodnin. Děti byly moc šikovné. Jejich práce si můžete prohlédnout na výstavce u šaten v budově Na Pomezí.  


Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016

Akce a události 2014-2015

Akce a události 2013-2014