Žákovský parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Žákovský parlament naší školy je skupina volených žáků z každé třídy vyššího stupně. Jedná se o žáky, kteří mají přátelskou povahu, jsou komunikativní, akční, nebojí se výzev a jejich spolužáci je uznávají jako přirozené autority, kterým se mohou svěřit a na které je spolehnutí. Tito žáci se pravidelně scházejí a plánují zajímavé akce pro své spolužáky i veřejnost, dále sbírají od svých spolužáků tipy a informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit či změnit. Žákovský parlament podporuje informovanost napříč školou, snaží se propojovat žáky různých tříd i ročníků, zaměřuje se na mladší děti, kterým se pokouší zpříjemnit školní dny zajímavými programy a aktivitami. Letos má ŽP také na starosti patronát nad prvními ročníky, kdy se každý měsíc setkají s prvňáčky a prožijí společně hodinu, kterou si pro ně připraví. Již tradičně na podzim budou spoluúčastni na akci Bubakiáda, na jaře připraví pro nižší stupeň Den dětí, budou pomáhat při programech pro předškoláky Žabka Gabka a při mnoha dalších akcích družiny či školy samotné. Žákovský parlament vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu a umožňuje jim podílet se smysluplně na životě ve škole, ve které tráví nejen čas učením, ale také mají možnost prostředí i lidi kolem sebe pozitivně motivovat a proměňovat.

Školní parlament 2022-2023