Akce a události

Pozemní hokej

Dnes si žáci naší školy mohli vyzkoušet pozemní hokej pod vedením profesionálního hráče a trenéra z Kataru. Bonusem bylo, že konverzace s trenérem probíhala v angličtině.

  Pozemní hokej Pozemní hokej

Pozemní hokej

 

Edukační programy ze Semináře z Dějepisu

Ve dne 29. května 2024 proběhl v semináři z dějepisu již tradiční edukační program pro žáky 7. tříd zaměřený na dějiny Opavy, který se tentokrát uskutečnil v Domě umění. Tématem programu pod názvem „Život v kutně“ byly řeholní řády působící na Opavsku, především se jednalo o dominikány, kteří v dané budově kdysi žili a působili. Žáci plnili řadu úkolů, například skládali erb dominikánů, části dominikánského kláštera či se seznamovali s jejich historií.

  Edukační program ze Semináře z dějepisu

 

BFF School Friendship Story

Ve čtvrtek 30. 5. nás v rámci projektu eTwinning  navštívily partnerky projektu z polské Krośnice.

Návštěva z Polska

 

Vídeň trochu jinak

V pátek 24. 5. jsme se s němčináři 8. a 9. tříd vydali opět do Vídně. Tentokrát jsme se zaměřili na moderní čtvrt UNO City. Nejprve jsme absolvovali interaktivní program v sídle OSN, kde žáci debatovali o problémech současného světa a cílech OSN. Prohlédli jsme si mrakodrapy, prošli se kolem Dunaje, navštívili vídeňský Gasometer a Hundertwasserhaus. Výlet jsme potom tradičně zakončili v zábavném parku Prater.

Vídeň

 

Robotika se školním parlamentem

Ve čtvrtek 23. 5. si náš žákovský parlament připravil pro prvňáčky hodinu robotiky. Děti se naučily ovládat robota a sestavit svůj první program. Celá hodina se nesla v pirátském duchu – děti plnily pirátské úkoly a nakreslily si vlastní vlajku.

  Robotika se školním parlamentem Robotika se školním parlamentem

Robotika se školním parlamentem Robotika se školním parlamentem

 

7. 5. 2024 - 40. výročí budovy U Hřiště

7.5.2024

7.5.2024

7.5.2024

7.5.2024

7.5.2024

7.5.2024

7.5.2024

7.5.2024

7.5.2024

 

Návštěva ze senátu

Pan senátor Herbert Pavera si ve svém nabitém programu udělal čas na setkání s našimi deváťáky, během něhož jim předával zajímavé informace o Parlamentu ČR, práci senátora, procesu tvorby zákonů a během diskuze se žáci také zamýšleli nad tím, co se jim na našem městě líbí a co by se dalo vylepšit. Vládla příjemná atmosféra a my už s nadšením očekáváme červen, kdy se za panem senátorem vydáme do Prahy prohlédnout si Senát na vlastní oči. Děkujeme.

  Návštěva ze senátu Návštěva ze senátu

  

Oslavy 40 let od založení budovy U Hřiště

Oslavy 40 let od založení budovy U Hřiště

 

OSP - Trh pracovních příležitostí

Žáci osmých ročníků dnes navštívili Střední odborné učiliště stavební, aby lépe poznali své možnosti v oblasti stavebnictví. Během exkurze měli příležitost nahlédnout do učeben a dílen, seznámit se s různými studijními obory a vyzkoušet si základní praktické dovednosti. Setkali se také s momentálními studenty a učiteli, kteří sdíleli své zkušenosti. Tato zkušenost jim pomůže lépe pochopit, zda je oblast stavebnictví pro ně vhodná a zajímavá pro jejich budoucí kariéru.

OSP - Trh pracovních příležitostí

 

eTwinning - Online meeting

 eTwinning - Online meeting eTwinning - Online meeting       

 eTwinning - Online meeting eTwinning - Online meeting

 

Tvořivé setkání s Domovinkou

Ve dnech 11. a 12. 4. nás opět navštívili postižení klienti z denního stacionáře Domovinka. Bylo to milé setkání. Tentokrát jsme spolu vyrobili keramické srdce na Den matek, který budeme slavit v květnu. Všem zářily oči nad jejich výtvorem. Pokud se nám podařilo udělat jim radost, budeme se opět těšit na další setkání.

   

 

Tanec 1. A s trenérkou Míšou

Tanec 1. A s trenérkou Míšou

 

eTwinning

Ve spolupráci se základními školami v Polsku a Ázerbájdžánu jsme zahájili projekt s názvem "BFF School Friendship Story". Cílem projektu je podpora přátelství a mezikulturního porozumění mezi studenty z různých zemí prostřednictvím společných aktivit. Účastníci budou vyměňovat příběhy, fotografie a videa, aby vzájemně prozkoumali své kultury a vytvořili trvalá přátelství.

   

 

Andělské nástěnky

Andělský týden ve škole byl program, při kterém si děti vzájemně vylosovaly jména svých spolužáků a následně se staly jejich “anděly”. Staraly se o svého vylosovaného spolužáka různými malými pozornostmi, gesty nebo pomocí ve škole, aniž by jejich identita byla odhalena. Tedy pokud se jim podařilo udržet tajemství.

Andělské nástěnky Andělské nástěnky Andělské nástěnky

 

Velikonoce v Aj

V hodinách anglického jazyka se žáci z 3. A a 3. B zúčastnili soutěže s názvem "Hledání velikonočních vajíček". Naučili se nová slova na téma "Velikonoce". Přiřazovali slova k obrázkům. Z písmen skládali anglická slova. Velikonoční zajíček je všechny odměnil sladkostmi.

Velikonoce Aj

 

Mikroskopování plísní

Žáci třídy 6. C mikroskopovali vypěstované plísně a srovnávali pozorování při použití školního mikroskopu, klasické lupy a digitální lupy s připojením k notebooku v rámci laboratorních prací přírodopisu.

Mikroskopování plísní Mikroskopování plísní

 

Zahrada žije

Žáci třídy 6. B nasázeli semínka různých rostlin v rámci spolupráce s KPBO na projektu Zahrada žije. Spolu se budeme těšit, jestli nám něco vyroste.

Zahrada žije Zahrada žije Zahrada žije

 

Megastavby z přírodovědného kroužku

Megastavby z přírodovědného kroužku

 

Vystoupení basketbalové přípravky

V sobotu 16. 3. vystoupily děti z naší basketbalové přípravky v poločase ligového utkání BK Opava - BK Pardubice. Vystoupení se jim moc povedlo a všechny děti zaslouží velikou pochvalu za předvedený výkon.

 Vystoupení basketbalové přípravky Vystoupení basketbalové přípravky       

 Vystoupení basketbalové přípravky Vystoupení basketbalové přípravky

 

Prvňáčci - den bez aktovek

 Prvňáčci bez aktovek Prvňáčci bez aktovek

 

Den bez aktovek

 Den bez aktovek Den bez aktovek       

 Den bez aktovek Den bez aktovek

 

Motýlí nádhera

Přesto, že je únor, vyrazili jsme s 3. B za motýly. Nemohli jsme si tu motýlí krásu nechat ujít. Ve čtvrtek 22. 2. jsme nasedli do vlaku a ujížděli směr Úvalno, kde se motýlí výstava nacházela. Viděli jsme velkou spoustu motýlů z celého světa. Byla to nádhera. Někteří si na nás i sedali, zkoumali nás a následně pochopili, že nejsme k jídlu a opustili nás. Byla to krása!

Je jen škoda, že ten motýlí život je tak krátký.

Motýlí nádhera Motýlí nádhera Motýlí nádhera

 

2. A - Návštěva interaktivní výstavy Imaginárium

2. A - Interaktivní výstava Imaginárium

 

Člověče, nezlob se!

Je to již 8 let, co pořádáme u nás ve škole turnaj v Člověče, nezlob se! Letos se turnaje zúčastnilo 33 zájemců – děti z 3. B, rodiče, prarodiče, sourozenci… Bylo to velkolepé.

Maminky a babičky upekly dobroty, smáli jsme se, nikdo nebrečel a dopadlo to opět dobře. Mezi ženami vyhrály 2 babičky, mezi muži vyhrál nejmladší účastník a mezi dětmi byla nejlepší Julinka Mlčochová. Bylo to krásné odpoledne a podvečer. Snad všichni odcházeli domů s úsměvem a pohodou v duši.

Zase se budeme těšit příští rok.

 Člověče, nezlob se Člověče, nezlob se

 

Projekt se školkami

Návštěva předškoláků ze školek 17. listopadu a Vaníčkovy, nás vždy potěší. Naše setkání proběhlo 23. 1. a 30. 1. Tentokrát v chemické laboratoři, kde jim paní učitelka Eva Vitásková předváděla spolu se svými žáky pokusy. Těšíme se na příští setkání, které tentokrát proběhne v počítačové učebně.

 Projekt se školkami Projekt se školkami       

 Projekt se školkami Projekt se školkami

 

Žák roku

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 byli na opavské Hlásce oceněni nejúspěšnější žáci základních škol.

K úspěchům jim gratulovali náměstek Vladimír Schreier a vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.

Za naši školu byla nominována Eva Kořízková, která je výbornou organizátorkou školních i mimoškolních akcí.

Pravidelně se účastní fotografických soutěží a ráda hraje volejbal.

Gratulujeme!

Žák roku Žák roku Žák roku

 

Žákovský parlament a sladká valentýnská pošta

Sladká pošta

 

Valentýnské pečení žákovského parlamentu s prvňáčky

Valentýnské pečení

 

Edukační programy ze Semináře z dějepisu

Ve dnech 7. prosince 2023 a 24. ledna 2024 proběhly v semináři z dějepisu dva již tradiční edukační programy pro žáky 7. tříd zaměřené na dějiny Opavy. Tématem prvního programu nazvaného „Cesta města“ byly dějiny středověké Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film o dějinách Opavy. Poté se rozdělili do skupin, ve kterých plnili jednotlivé úkoly, například poznávali předměty denní potřeby nebo se snažili pojmenovat tradiční řemesla té doby. Na závěr si vyzkoušeli středověké brnění. Druhý program nazvaný „U knížecího stolu“ volně navazoval na již zmiňovaný program a zabýval se zvyky a rituály stolování za vlády opavských Přemyslovců. Součástí programu byly i ochutnávky dobových pokrmů.

Edukační programy ze Semináře z dějepisu

 

2. A v MiniZoo

2. A v MiniZoo

 

1. A vysvědčení - školka

Děti z 1. A byly ukázat své první vysvědčení ve školkách.

1. A vysvědčení - školka

 

Lyžařský výcvik 1. - 5. ročník - Tošovice

  Lyžařský výcvik 1. - 5. ročník - Tošovice

 

2. část zaškolování našich peer aktivistů

Už se pomalu rýsují preventivní programy, které povedou žáci vyššího stupně pro děti z nižšího stupně.

 

 Peer aktivisti Peer aktivisti Peer aktivisti

 

Přírodovědný kroužek

Žáci z přírodovědného kroužku hodnotí, který filtr je lepší.

Přírodovědný kroužek

 

Projekt Hudební nástroje

Žáci 6. a 7. ročníku se v rámci hodin pracovních činností a hudební výchovy zapojili do tvorby projektu, který se zaměřoval na výrobu hudebních nástrojů a aktivit, při kterých si žáci prohlubovali své znalosti o různých hudebních nástrojích.

Cílem této aktivity nebylo pouze vytvořit fyzický hudební nástroj, ale také posílit porozumění žáků pro hudební umění jako celek. Tímto způsobem se propojila praktická činnost s teoretickým učením a žáci získali komplexní pohled na svět hudebních nástrojů.

Hudební nástroje

 

Exkurze - superpočítač

Žáci 8. AB měli v rámci výuky IKT příležitost nahlédnout do Národního superpočítačového centra a seznámit se s superpočítači Barborou a Karolinou. Během exkurze získali zajímavý pohled na jejich praktické využití a jaký mají význam pro společnost.

 Superpočítač Superpočítač       

 Superpočítač Superpočítač

 

Ruský jazyk - prosinec

7. ročník

- slovní zásoba "Vánoce"

- dopis "Dědovi Mrázovi"

8. - 9. ročník

- dopis "Dědu Mrázovi"

- Vánoce v Česku a advent

- Děda Mráz

RJ prosinec

 

AJ ve 3. A - prosinec

- Slovní zásoba "Vánoce"

- dopis "Santovi"

- skládání vánočních slov

- Vánoce v Anglii

- výroba Santa Clause

AJ prosinec

 

Koledování ve 3. A

  Koledování ve 3. A

 

Vánoční besídky napříč třídami

  Vánoční besídky

 

Unplugged

Žáci 6. tříd se na konci prosince zúčastnili programu Unplugged, který je programem všeobecné primární prevence kombinující podporu tzv. life-skills (posilování seberegulačních a sociálních dovedností a kompetencí) a prevenci užívání návykových látek.

Unplugged 2023

 

Chemický vánoční stromek

Veselé Vánoce přejí žáci a učitelky z chemického semináře.

 

  Chemický vánoční stromek

 

2. A v muzeu v Oticích

Děti 2. A navštívily muzeum v Oticích, vyráběly papírové ozdoby, luštily vánoční křížovky…  Zkrátka si užily pohodové předvánoční dopoledne.

2. A v muzeu v Oticích

 

Vánoční 3D tisk

Poslední předvánoční hodiny IKT využili žáci 7. AB k výrobě vánočních ozdob. Naučili se tak pracovat s 3D tiskárnou, porozuměli jejímu fungování a navíc vyrobili krásné dárky pro své blízké.

 

 Vánoční 3D tisk Vánoční 3D tisk Vánoční 3D tisk

 

Přáníčka pro seniory

Žáci a učitelé naší školy tvořili přáníčka k Vánocům. Udělali tak radost seniorům. Zúčastnila se třída 7. C s paní učitelkou Kerlinovou a Slezákovou.

 

  Přáníčka pro seniory Přáníčka pro seniory

 

Přání

Přání

 

Adventní Kylešovice 15. 12.

V pátek vyvrcholila akce Adventní Kylešovice na blízkém hřišti. O vystoupení našich žáků nebyla nouze.

Adventní Kylešovice

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

Advent 2023

 

Peer program

Představujeme Vám naše šikovné peer aktivisty, kteří po proškolení a rozšíření svých kompetencí v oblasti komunikace, týmové práce a lektorských dovedností budou sami realizovat preventivní programy na dané téma pro své vrstevníky. Na projektu spolupracujeme s Centrem inkluze a už teď se těšíme, jak si naše děti povedou!

 

  Peer program

 

Žabka Gabka - prosinec

V úterý 12. prosince proběhlo vánoční setkání předškoláků s žabkou Gabkou. Děti si zazpívaly písničku o sněhulákovi, zahrály si na sněhové vločky, povídaly si o zimě a Vánocích, vyrobily si zimní obrázek a věštily pomocí hrníčků a papučí, jaký bude přicházející rok. Přejme si všichni, aby byl šťastný a pohodový.

Gabka žabka - prosinec

 

6. B - návštěva domova seniorů

Žáci 6. B navštívili Seniorcentrum ve Slavkově, kde svým vystoupením a dárky přispěli k příjemné předvánoční atmosféře.

6. B - Návštěva domova seniorů

 

1. B - Chemické hrátky

1. B - Chemické hrátky

 

Mikuláš 2023

Mikuláš 2023

 

Vánoční dílničky

7. 12. na naší škole proběhly "Vánoční dílničky", děti a rodiče si mohli vyrobit krásné dárky pro své nejbližší.

Vánoční dílničky

 

Vánoční kouzlo v šestých ročnících

V úterý se žáci 6. tříd ponořili do vánoční atmosféry prostřednictvím projektového vyučování zaměřeného na vánoční zvyky a tradice. Vrcholem projektu bylo společné pečení a zdobení voňavých perníčků. Během celého vyučovacího dne se žáci nejenom dobře bavili, ale také se toho mnoho dozvěděli a spolupracovali se svými spolužáky.

 

  Vánoční kouzlo v 6. ročnících

 

Poděkování

Poděkování

 

Žabky Gabky na Adventu

V sobotu 2. 12. potěšily naše Žabky Gabky svým tanečním vystoupením diváky na akci Adventní Kylešovice. Pokud jste je neviděli máte příležitost ještě v pátek 15. 12.

 

  Žabky Gabky Žabky Gabky Žabky Gabky

 

Trenéři do škol v TV Polar

Iveta Kudličková, učitelka ZŠ Opava-Kylešovice: “Projekt se mi velmi líbí. Musím říct, že to je pro děti něco jiného a tím pádem jdou s velkým zaujetím. Začínali jsme gymnastikou, takže mám velmi šikovná děvčata a i kluci, co ti tady prováděli, bylo to úžasné. Teď jsme se přesunuli na judo a to stejné. Velké zaujetí, strašně se jim líbí, že mají i trošku volnosti.”

Trenéři ve školách působí v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně a aktivně zapojují i učitelky. Nabídka sportů je velmi pestrá. Děti se naučí judo, badminton, basketbal, atletiku, jógu, hokejbal, ragby, aerobic a spoustu dalších.

anketa: žáci ZŠ Opava-Kylešovice: “Mě nejvíc bavilo asi jak jsme sbírali ty vršky a jak jsme chodili a ještě se mi líbí, jak jsme tady uprostřed. Mi se všude líbí.”

“Mě nejvíc bavilo úplně všechno, ale úplně nejvíc mě bavilo tady to. Tady tyhle hady.”

“Mně se to líbilo. Přecházel jsem přes překážky, hráli jsme vybíjenou a teď chodíme po trubkách.”

Tenéři do škol - video

 

Věnovaný vánoční strom

Krásný vánoční stromek umístěný v atriu daroval naší škole stejně jako loni pan Milan Hanslík. Zakoupil ho u prodejce Libora Machury (Hlavní 125, naproti kostela v Kylešovicích). Děkujeme!

 

  Věnovaný vánoční stromek

 

Světový den boje proti AIDS

Děkujeme za pozvání Magistrátu města Opavy na super akci pro naše deváťáky, která se konala u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. Preventivní program skvěle vedli studenti Střední zdravotnické školy.

 

  AIDS AIDS AIDS

 

Slavnostní předávání Slabikáře

Slavnostní předávání Slabikáře

 

Jablkový den ve 2. A

Děti soutěžily o největší, nejmenší a nejkrásnější jablko, vážily, měřily, sbíraly nové informace a kromě toho, že si upekly závin, vyrobily i zpravodaj.

Jablkovy den ve 2. A

 

Strašidlení s žabkou Gabkou

V úterý 14. listopadu se v naší škole konala akce pro předškoláky s názvem Strašidlení s žabkou Gabkou. Akce se zúčastnilo 19 dětí.

Během programu si budoucí prvňáčci mohli poskládat, nalepit a vybarvit vlastní strašidlo, zachraňovat strašidýlka pomocí brček a vlastního dechu a také si zahrát hru na medvěda, který se žádných strašidel ani duchů nebojí.

Děti si akci velmi užily.

Hasík

 

Nicolas Winton - "Síla lidskosti"

Dne 30. 10. 2023 proběhla pro žáky devátých tříd v kině Mír projekce dokumentu „Síla lidskosti“, týkající se sira Nicolase Wintona a jeho zachráněných československých dětí. Po zhlédnutí emotivního dokumentu následovala beseda s jedním z tvůrců, který poutavě a erudovaně odpovídal na zvídavé dotazy žáků. Ve svých odpovědích přidával i osobní zážitky ze setkání se zachráněnými dětmi i Nicolasem Wintonem samotným.

 

  Nicolas Winton

 

Hasík

1. a 8. 11. proběhl na naší škole program Hasík. Zábavnou formou seznámil 2. a 6. třídy s požární ochranou.

 

Hasík

 

Výsadba keřů

V sobotu 4. 11. 2023 se někteří žáci naší školy dobrovolně zúčastnili výsadby 31 keřů (zejména lísek a dřínů) Na Dolní hrázi. Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli s péčí o okolí našich bydlišť a školy.

 

Výsadba

 

Bubakiáda

31. 10. proběhla již tradiční akce naší školy Bubakiáda. Jsme rádi, že přes nepříznivé počasí se sešlo mnoho statečných dětí. Užily si strašidelnou stezku odvahy v budově školy, kterou připravili žáci 9. A.

 

Bubakiáda

 

Projekt se školkami

V úterý 31. 10. jsme měli ve škole vzácnou návštěvu. Přišli za námi předškoláci z MŠ 17. listopadu. Společně s žáky z 3. B jsme si užili hry v tělocvičně a také si předškoláci vyzkoušeli nářadí v naší dílně pod vedením pana učitele Černína. Všichni jsme měli úsměv na tváři a věřím, že to děti ze školky u nás ve škole bavilo.

Jana Válková, třídní učitelka 3. B

 

  Projekt se školkami

 

Exkurze Vida Brno

V úterý 24. 10. navštívili žáci VIII. B a IX. C unikátní stálou expozici v Brně, která je rozdělena do šesti tematických celků. Děti si vyzkoušely odpal vodíkové rakety, moderovaly počasí, zažily zemětřesení, rozpoutaly tornádo, hmatem poznávaly skryté předměty a mnoho dalších zajímavých věcí.

 

Exkurze Vida Brno

 

Codeweek 3. A a 3. B

Dnes na naší škole proběhla akce Codeweek. Letos se třídy 3. A a 3. B vydaly na cestu za pirátským pokladem. Děti ve skupinách vytvořily své vlastní pirátské vlajky, naučily se ovládat pirátskou loď (robotickou pomůcku VEX123) a naprogramovaly si cestu za pokladem.

 

Codeweek 3. A a 3. B

 

Pasování na prvňáčka

Na konci září se konala akce s názvem Pasování na prvňáčka. Těšili se nejen naši prvňáčci, ale i jejich rodiče. Na co vlastně? Všechny děti z 1. A a 1. B si připravily malé vystoupení s tím, co se během měsíce ve škole naučily. Poté je rytíř Honza slavnostně pasoval mečem na žáky naší školy. Nakonec jsme si všichni společně zatancovali a zasoutěžili s paní vychovatelkou Andreou. Děti odcházely domů s úsměvem.

 

  Pasování Pasování Pasování

 

Žabka Gabka - informace

Žabka Gabka

Žabka Gabka

 

Kariérový workshop na naší škole

V úterý 26. 9. 2023 žáci v devátých třídách absolvovali tříhodinový blok aktivit, při kterém s třídními učitelkami a pod vedením odborných lektorek pracovali na sebepoznání a výběru vhodné profese.

 

 Workshop kariérového poradenství Workshop kariérového poradenství

 

Návštěva podniku OSTROJ a.s.

Ve středu 20. září navštívili chlapci z 8. A největší strojírenský podnik v Opavě. Za neustávajícího hluku nahlédli do všech odvětví výroby, získali informace o historii i aktuálním směřování firmy, která zaměstnává zhruba 750 lidí z regionu.

 

  Workshop kariérového poradenství

 

Návštěva Úřadu práce

Naši deváťáci se již nyní připravují na své velké životní rozhodnutí, které je čeká na jaře. Škola se je snaží podpořit, proto navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce, kde se dozvěděli další zajímavé informace o možnostech středoškolského vzdělávání.

 

  Úřad práce

 

Kukuřičáci

V pátek 22. září využili čtvrťáci možnost navštívit kukuřičné bludiště, které mělo tentokrát podobu mapy České republiky. Zábavnou formou si zopakovali názvy měst naší vlasti i s jejich skutečnou polohou a navíc mohli vyluštit hádanku, která byla skrytá na cedulích přímo v bludišti.

 

 Kukuřičáci Kukuřičáci

 

Výprava do minulosti

Děti ze čtvrtých tříd se vypravily do Archeoparku v Chotěbuzi, aby si aspoň na chvíli zkusily život starých Slovanů v hradišti. Žáci si vyzkoušeli střelbu z luku a prohlédli si obydlí našich předků. Zaměstnanci muzea si připravili ukázky oblečení, potravin, zbraní a pohanských bůžků. Ve scénce nám připomněli zábavnou formou osud svatého Václava a jeho babičky Ludmily.

 

Archeopark Chotěbuz

 

Pěšky do školy

Všechny naše třídy se v týdnu 18. - 22. 9. zapojí do celostátní výzvy Pěšky do školy.

Pěšky do školy

Pěšky do školy

 

Beseda s hráči SFC

Dnes proběhla beseda s hráči SFC. Deváťáci měli možnost se hráčů na cokoliv zeptat, vyfotit se s nimi a také získat podpis.

 

  Beseda SFC

 

2. A navštívila Českou televizi

Druháčci na exkurzi v ostravské ČT.

ČT - 2. A

Vítání prvňáčků

4. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 pro děti z prvních tříd.

Přejeme, ať se jim ve škole líbí a daří.

Vítání prvňáčků 2023


Akce a události 2022-2023

Akce a události 2021-2022

Akce a události 2020-2021

Akce a události 2019-2020

Akce a události 2018-2019

Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017