Akce a události

Mikulášská nadílka na 1. stupni

Jako každoročně navštívil 6. prosince třídy na 1. stupni Mikuláš se svou družinou. Hodné děti odměnili andělé perníkem a zlobivce odnesli čerti v pytli.

Mikuláš 2021

Mikuláš 2021 Mikuláš 2021

 

 

Advent v Kylešovicích

Psal se pátek 26. listopadu 2021, druhý rok krize...

Na poslední chvíli byla dlouho plánovaná akce z důvodu covidových restrikcí zrušena.

Děti tak v improvizovaných podmínkách realizovaly svá vystoupení jen pro své nejbližší.

Namísto chystaného ohňostroje nám alespoň hustě sněžilo. ☺

Divošky Zumba Ježíšek

Advent v Kylešovicích - Úvod

Advent v Kylešovicích - Básnička 1

Advent v Kylešovicích - Básnička 2

Advent v Kylešovicích - Básnička 3

Advent v Kylešovicích - Básnička 4

Advent v Kylešovicích - Básnička 5

Advent v Kylešovicích - Zvonění

    

Code Week

Akce Code Week – Týden kódování proběhla v náhradním termínu 8. 11. 2021.

Této akce se zúčastnili žáci 3. A a 3. B v počtu 17 dětí. Děti se učily základům programování na bázi známé počítačové hry Minecraft. Od pradávna se ví, že člověk může vyvíjet a rozvíjet své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry. Hra nás aktivuje a vede k soustředěné motivaci, pojí v sobě zábavu, kreativitu, spolupráci a cvičí také trpělivost. To vše dokázali naši malí programátoři a patří jim velká pochvala. Programu se zúčastnila i čtyři děvčata a nevedla si o nic hůř než chlapci.

Velký dík patří hlavně panu Hroškovi, lektorovi, který spolupracoval s naší školou na této akci už předloni. Loňský rok jsme Týden kódování neuskutečnili kvůli covidovým opatřením, letos se konal jen v omezeném rozsahu. Doufejme, že příští rok přesáhne tato akce hranice naší školy a rozvineme spolupráci i s jinými opavskými školami.

  

  

 

Naše město - projekt 3. A

V rámci učiva prvouky se děti blíže seznámily s historií i současností našeho města. Potom již mohla následovat pátrací akce, která se uskutečnila přímo v terénu. Děti obdržely plánky centra Opavy, na kterých byly vyznačeny hledané památky. Hlavním cílem bylo najít místa, kde dříve stávaly vstupní brány do města. Společně jsme navštívili Infocentrum a vystoupali na Hlásku, odkud byl nádherný pohled na celou Opavu. Ve třídě děti třídily všechny materiály, obrázky a zápisky a vytvářely informační letáky o Opavě.

Naše město - projekt 3. A

 

Projektové vyučování - státy Severní Evropy

Žáci 8. A a 8. B se formou projektového vyučování v hodinách zeměpisu seznámili se státy Severní Evropy. Informace získali z internetu, z encyklopedií, učebnic zeměpisu a také odborných časopisů. Museli si rozvrhnout práci, roztřídit získané informace a hlavně spolupracovat. Své poznatky o historii, tradicích, povrchu či hospodářství přenesli na papír a následně je prezentovali svým spolužákům. Práce se jim určitě moc povedla.

Projektové vyučování 8.AB

 

Veselé aktivity pro prvňáčky

Žákyně třídy 7. C navštívily naše prvňáčky a přinesly jim hodinu plnou zábavných činností. Společně malovali na cestovní kamínky a zkoušeli vyrobit soptící lávu. Na závěr dostal každý žáček medaili a třída obdržela diplom za splněnou aktivitu. Děti už se těší na listopad, kdy se znovu společně pustí do dalšího tvoření.

Projekt 7. C v 1. třídách

 

Mírový kontinent Afrika

Mírový kontinent Afrika

Pasování na prvňáčka

Ve středu 29. 9. 2021 se v novém atriu naší školy konala akce s názvem Pasování na prvňáčka. Na tuto akci se těšili nejen naši prvňáčci, ale i jejich rodiče. Na co se vlastně těšili? Všechny děti z 1. A a 1. B si připravily malé vystoupení s tím, co se během měsíce ve škole naučily. Poté je rytíř Samuel slavnostně pasoval mečem na žáky naší školy. Od krásných komtes Lindy a Verunky dostaly malé dárečky. Nakonec jsme si všichni společně zatancovali a zasoutěžili s paní vychovatelkou Andreou. Děti odcházely domů s úsměvem.

    

  

 

Pěšky do školy - tabulka II. A

 

Pěšky do školy

V týdnu 20. – 24. 9. 2021 se naše škola zapojila do celorepublikové kampaně Pěšky do školy.

Akce si klade za cíl snížit počet automobilů před školou a tím zvýšit bezpečnost docházejících žáků.

Celkem se v 5 dnech zapojilo našich 437 žáků z 22 tříd, kteří absolvovali 1639 pěších cest do školy.

Odeslané výsledky vyhodnotí v Praze, ale pro nás je vítězem II. A, která nejpečlivěji vyplnila tabulku.

Pěšky do školy - tabulka II. A

 

Slavnostní otevření atria školy

Dne 20. 9. 2021 bylo slavnostně otevřeno nové atrium školy za přítomnosti primátora Ing. Tomáše Navrátila, náměstků PhDr. Igora Hendrycha, Ing. Michala Jedličky a Mgr. Petra Orieščíka. Mezi zhruba třicítkou pozvaných hostů byli především lidé, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a realizaci projektu. Mezi jinými Ing. Martin Chalupski z odboru přípravy a realizace investic, senátor Mgr. Herbert Pavera a ředitelka SPŠ stavební Ing. Karla Labudová, od jejíchž studentů pochází vítězný návrh. Kromě úpravy povrchu a nové vegetace získalo atrium venkovní učebnu v podobě dřevěného altánu a automatické zavlažování dešťovou vodou z podzemních nádrží.

Slavnostní otevření atria

 

Vítání prvňáčků

1. září jsme poprvé přivítali letošní prvňáčky. Seznámení se školou jim zpříjemnily dárkové balíčky od SFC Opava plné užitečných školních pomůcek, za které touto cestou děkujeme.

Vítání prvňáčků 2021


Akce a události 2020-2021

Akce a události 2019-2020

Akce a události 2018-2019

Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016

Akce a události 2014-2015

Akce a události 2013-2014