Akce a události 2018-2019

Cinderella

V tomto školním roce nacvičili někteří žáci z jazykové skupiny p. učitelky Jany Sosíkové pohádku Popelka –Cinderella v anglickém jazyce.

Žákyně 4. ročníku a jeden žák 5. ročníku zvládli na jejich věk docela náročný text a nyní se těšíme z toho, že můžeme vystupovat pro naše nejmenší. Pohádku již zhlédli naši spolužáci z třetích a druhých tříd a dokonce se přidali i někteří prvňáčci. Protože je to známá pohádka, děti nemají problém se sledováním děje. Mnozí pak mají radost, že porozuměli jednodušším textům a starší děti dostanou i slovníček s nejčastěji používanými slovy a pracovní list. Rádi bychom s hraním pohádky pokračovali začátkem příštího školního roku, kdy hodláme navštívit některé opavské základní školy.

Exkurze do Senátu Parlamentu ČR

Dne 20. května se naši deváťáci zúčastnili exkurze v Praze, kde navštívili horní komoru Parlamentu České republiky Senát. Žáci absolvovali komentovanou prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce s nádhernými interiéry a dostali se i do sálu, kde zasedají a hlasují senátoři. V průběhu dne si žáci také prohlédli významné pamětihodnosti našeho hlavního města, např. Pražský hrad. Exkurze byla zajímavá a poučná a přes nevlídné počasí si ji všichni užili.

Dopravka - 4. C

Lesní pedagogika - 1. ročník

Děti z první třídy navštívily v květnu les v Pilném Mlýně. Pod vedením pana lesníka prvňáčci poznali mnoho lesních tajemství, zahráli si hry na louce, prohlédli si posed a dokonce našli i jelení paroží. Tento krásný den byl pak zakončen společným opékáním špekáčků, na kterých si všichni pochutnali.

Expozice času

V pátek 17. května se žáci šestých tříd zúčastnili Expozice času ve Šternberku. Téma animačního programu bylo Svět hodin a vesmíru – příběh, který spojuje dějiny Země a celé naší civilizace. Děti nahlédly do vesmíru, kde před téměř 14 miliardami let začal při Velkém třesku odtikávat čas a prostřednictvím interaktivní hry si vyzkoušely své znalosti sluneční soustavy. Expozice času nabízí 250 jedinečných exponátů, výtvarných děl a interaktivních programů. Ukazuje také, jak se čas projevoval v módě od pravěku až do současnosti, jak ovlivňoval medicínu, hudbu či výtvarné umění. Na modelech si vlastníma rukama mohli žáci vyzkoušet fungování mechanických hodin a nahlédnou do dobové hodinářské dílny, ale také zhlédnout i audiovizuální ukázky té nejmodernější světové hodinářské výroby. Komentovaná prohlídka expozice byla doplněna o dva pracovní listy, ve kterých žáci zúročili nové informace. Nejvíce žáky zaujalo povídání o Stonehenge, neboť seděli uprostřed věrohodného modelu a měli za úkol vymyslet teorii vzniku a účelu této mystické stavby.
 

Exkurze do národního památníku II. světové války

Dne 14. května 2019 se uskutečnila exkurze tříd 9. A a 9. B do Národního památníku II. sv. války v Hrabyni. Tady nás čekala nejprve expozice ve vedlejší budově, pak v hlavní části památníku. Zde se žáci rozdělili do dvojic, ve kterých vyplňovali zadané úkoly týkající se expozice k II. světové válce.

Dopravka 4. B

Unplugged 2

Na začátku května proběhla druhá část programu minimální prevence Unplugged určená pro žáky šestých tříd. Snahou je upozornit děti na problémy spojené s užíváním návykových látek. Celý program vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, interaktivity a zapojení témat osobních dovedností, tak aby děti posílily své sebevědomí, asertivitu a vlastní názory a postoje.

Příběhy (z) kostela - 1. B

Díky animačnímu programu se děti dozvěděly, po kom má kostel sv. Václava své jméno a seznámily se i se životem samotného patrona naší republiky.

Den Země ve městě

Den Země se slaví každý rok 22. dubna a má svůj základ v oslavách jarní rovnodennosti. Město Opava si již několik let tento významný den připomíná zábavným odpolednem, na kterém se podílí školky, školy a různé zájmové skupiny. Také letos v neděli 28. dubna se již tradičně zapojila naše škola a v Janáčkových sadech připravila pro návštěvníky tvořivou dílničku.

Den Země - 2. B

Exkurze - Muzeum patologie a ošetřovatelství

Při prohlídce Muzea ošetřovatelství žáci názorně viděli, kam se medicína v posledních desetiletích posunula. Děti měly možnost vidět velmi staré medicínské pomůcky ještě z dob Rakouska-Uherska, ale i přístroje a zařízení, které si ještě dobře pamatují jejich rodiče či prarodiče. Muzeum je rozděleno na několik části - v první jsou k nahlédnutí ošetřovatelské pomůcky, dobové učebnice, snímky historických sanitek, další části expozice tvoří různé nemocniční pokoje s figurínami sester a pacientů. V Muzeu patologie se pak žáci dozvěděli o důležité práci lékařů na tomto oddělení a prohlédli si autentické exponáty.

Den Země - 4. ročník

Den Země - 3. A

Den Země - 1. třídy

Všechny první třídy strávily DEN ZEMĚ v Hradci nad Moravicí. V lese u SVATÉ STUDÁNKY jsme si převyprávěli pověst o zlých loupežnících a zlatém pokladu. Postavili jsme skřítkům pohádkové domečky a domů si nesli nasbírané lesní poklady. Celý půlden jsme prožili v přírodě v krásném slunečném počasí. Vláček nás poté přivezl zpět do školy.

Hudební program na ZUŠ Václava Kálika

Žáci prvních až třetích tříd navštívili podnětný koncert obohacený o hudební aktivity. Slyšeli, jak zní různé hudební nástroje a sami si na některé také zahráli. Na závěr je hudba odnesla až do pohádky. Všem se odpoledne spojené s muzicírováním moc líbilo.

Landek 4. A, 4. B, 4. C

Pečení velikonočního beránka

Pracovní postup - vaření 7. B

Žáci 7. B se poslední měsíc zabývali v hodinách slohu popisem pracovního postupu. Jako nejvíce příjemnou činnost, kterou mohli popisovat, si vybrali přípravu pokrmu. Nejprve si donesli do školy rozličné kuchařské knihy, které prostudovali. Následně samostatně sepsali několik receptů a ty nejlákavější a nejoblíbenější nakonec společně uvařili. Je nutno podotknout, že někteří ze sedmáků se již v kuchyni pohybují jako profíci.

Ozdravný pobyt 4. A, 4. B a 4. C

4. B - Klima třídy

Oko terminátora

Žáci šestých a devátých tříd se poslední březnový pátek zúčastnili fyzikální přednášky Oko terminátora, kterou si pro ně připravili studenti Střední průmyslové školy stavební pod vedením Mgr. Rychtara. Děti se více dozvěděly o bezkontaktním měření teploty a vyzkoušely si práci s termokamerou, která využívá principu infračerveného záření těles.

3. A ve Slezské nemocnici

Žáci 3. A navštívili dětské oddělení Slezské nemocnice a pro nejmenší pacienty přinesli vlastnoručně vyrobené omalovánky, které mají zpříjemnit pobyt nemocným dětem.

Žabka Gabka - březen

Také v březnu proběhl pravidelný program pro předškoláky Žabka Gabka.

Děti měly možnost se seznámit s dalšími vyučujícími nižšího stupně a popovídat si i pohrát na téma zvířata a anglický jazyk.

Lyžování Tošovice

Bruslení 4. ABC

Preventivní program 4. B

 

Lyžařský výcvik

Také letos absolvovali žáci 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz. Tradičně v Lipové-Lázních v penzionu Pavel a ve skiareálu Lázeňský vrch. Děti absolvovaly výcvik carvingové techniky jízdy na sjezdových lyžích, ti zdatnější i na krátkých lyžích, tzv. snowbladech. Zpestřením byla také jednodenní návštěva velkého lyžařského areálu Ramzová a přednáška profesionálního záchranáře Horské služby.

Ocenění žáka roku

Jako každoročně ocenila opavská radnice nejlepší žáky z opavských škol na slavnostním setkání vedení města s vyznamenanými žáky. Mezi oceněnými byla za své výborné studijní výsledky, úspěchy v soutěžích a práci pro školu a třídu také naše Natálie Skácelová z 9. A.

Natálie je pracovitá a zodpovědná žákyně, která vždy dosahovala vynikajících studijních výsledků. Aktivně se zapojuje do mnoha školních i mimoškolních aktivit. Vzorně reprezentuje školu nejen ve vědomostních, ale také sportovních či výtvarných soutěžích. Může se pochlubit 3. místem v krajském kole olympiády z ruského jazyka, 3. místem v korespondenční soutěži z chemie Korchem a také 2. místem v okresním kole olympiády v českém jazyce. Dokáže prezentovat názory své i ostatních spolužáků, proto zastupuje třídu ve školním parlamentu a je také členkou Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. Svůj volný čas nejraději tráví četbou. Natálii zajímají cizí jazyky, mimo anglický a ruský jazyk se učí také japonsky a ráda by zkusila latinu. Současně ji baví atletika a výtvarné činnosti.

Lesní pedagogika 4. a 5. tříd

Ve čtvrtek 21. února vyrazili čtvrťáci a páťáci do lesa na pozvání Střední lesnické školy v Hranicích.

Zkušení lesníci provedli děti po lese, společně hledali stopy zvěře, sbírali a určovali přírodniny, měřili šířku stromů, odhadovali výšku stromů, počítali letokruhy, z kazatelny pozorovali zvěř dalekohledem a zahráli si plno zábavných her.

Protože nám počasí přálo, užili jsme si tento den v lese a mnohé se naučili.

4. B a Tonda Obal (beseda)

Ve středu 20. 2. navštívili naši školu lektoři společnosti EKO-KOM s programem Tonda Obal. Žáci všech tříd měli možnost se dozvědět nebo si zopakovat jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Kromě zajímavých informací a poučné diskuze si také prohlédli vzorky recyklovaných materiálů. Je dobrou zprávou, že 73% obyvatel České republiky odpady třídí a k vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají také právě tyto informační kampaně. Další zajímavé informace, videa a hry jsou na této stránce: https://www.ucitele.tonda-obal.cz/.

4. B a Kyberšikana (Peer program)

4. C a senioři

Děti ze 4. C chtěly obdarovat opavské seniorky Charitního domova, a proto se rozhodly část výtěžku z vánočního jarmarku České spořitelny věnovat na nákup MP3 přehrávačů a sluchátek k poslechu hudby v rámci aktivizačních činností. Při té příležitosti jsme babičky potěšili písničkami a básničkami.

Recitační soutěž 2. a 3. tříd

Ve středu 13. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže druhých a třetích tříd. Do oblastního kola postupuje Julie Dudová (2. B) a Anna Richlá (3. A).

Žabka Gabka - únor

V úterý 12. února se uskutečnilo tradiční setkání malých předškoláků s žabkou Gabkou. Tentokrát si děti hrály s angličtinou – zazpívaly si písničky, poznávaly barvičky hravou formou, vyřešily barevné hádanky a vyrobily si kolečko, které jim barvy v angličtině připomene i doma. Na další setkání s dětmi se žabka Gabka těší v březnu.

Nadílka v útulku

Z výnosu sběru kaštanů a žaludů jsme nakoupili granule a pamlsky pro opuštěné pejsky a kočičky.  Nejlepší sběrači je v úterý 15. ledna předali v opavském útulku.

Ondrová Natálie 2.B, Škardová Martina 2.B, Tomášová Dorota 1.B,Tomášová Denisa 5.A, Vojtíšek David 5.A, Štípková Vanessa 1.C, Gottwald Filip 3. B, Frič Patrik 3.B, Černínová Patricie 3.A, Červeňák Lukáš 5.A, Sobotík Jan 3.A, Krajewská Viktorie 3.A, Šafrán Marek 1.A, Tomanová Ema 2.B se nejvíce podíleli na krásném výsledku. Celkem jsme nasbírali 4304 kg žaludů a kaštanů. Díky tomuto skvělému vysledku jsme mohli také přispět částkou 2000,- Kč Záchranné stanici živočichů v Bartošovicích.

Česká spořitelna - 4. B 

Malování baněk - 3. A

Adventní čas si žáci nižšího stupně zpříjemnili ryze vánoční aktivitou. Svou zručnost a nápaditost zúročili při malování vlastních originálních baněk. Všem dětem se výrobky velmi povedly a jistě ozdobí jejich vánoční stromeček. Tuto akci pořádá již několik let Slezské zemské muzeum ve spolupráci s výrobním družstvem Slezská tvorba.

Těšíme se na Vánoce

Vánoční dílničky mají na naší škole již dlouholetou  tradici. V letošním školním roce proběhly v pátek 14. prosince a pro děti a jejich rodiče či prarodiče bylo připraveno na výběr hned několik možných výrobků, ze kterých si mohl každý vybrat dle svého gusta. Děti se do tvoření pustily s elánem a práce jim šla od ruky. Odměnou jim byly krásné výrobky – andílci, sobíci, přáníčka, dárkové tašky a další vánoční dekorace.

Žabáci na trhu

Díky projektu České spořitelny  „Abeceda peněz“ měly děti ze 4. C možnost stát se malými podnikateli. Založili svou firmu. Ta měla k dispozici „půjčku“ 3000 Kč, aby se podnikatelský záměr mohl uskutečnit. Žáci si navrhli logo firmy, stanovili si, že výtěžek akce použijí na ozdravný pobyt, pro radost seniorům a na překvapení pro rodiče. A začalo se vyrábět, péct, počítat… Nesmíme opomenout, že se zapojili i rodiče, kteří přispěli nádhernými výrobky a výtečnými sladkými dobrotami. Za to jim patří velké díky.

Celá akce samozřejmě nabude svého významu při předání daru v jednom z opavských domovů pro seniory a během organizování ozdravného pobytu. Důležité však je, že se díky tomuto projektu zlepšila finanční gramotnost žáků, vazby a spolupráce mezi dětmi.

Mikulášská nadílka na 1. stupni

Tradiční mikulášská nadílka na 1. stupni proběhla 6. prosince. Škola se hemžila kostýmy čertů a andělů.

Výstava Titanic

Dne 30. listopadu 2018 navštívili vybraní žáci tříd 8. A a 8. B pod vedením p. uč. Poledňákové celosvětovou výstavu týkající se nejznámější potopené lodi Titanicu. Hned při vstupu na „palubu“ každý z nás obdržel palubní lístek se jménem jednoho z pasažérů, kteří se tenkrát na lodi plavili. Na konci expozice jsme se pak dozvěděli, jestli jsme plavbu přežili, nebo jestli jsme zahynuli v ledových vodách Atlantiku. Poté jsme si vyzvedli audioprůvodce a nyní jsme mohli vstoupit na zaoceánskou loď. Postupně jsme procházeli jednotlivými částmi výstavy a prohlíželi si přesné repliky kajut první i třetí třídy, část strojovny či kavárny. Vedle replik tehdejšího vybavení jsme zhlédli i řadu originálů vytažených přímo z vraku Titanicu. Díky tomu jsme se mohli seznámit s osobními věcmi, které tehdejší lidé používali. Bezesporu nejoriginálnějším vystaveným exponátem byl pravý ledovec, na který si žáci mohli sáhnout a vyzkoušet si tak na vlastní kůži, jak muselo být cestujícím v mrazivém počasí a vodě, v které většina našla smrt. Na závěr se žáci vyfotografovali na přídi lodi. Poté jsme už jen odevzdali audioprůvodce a s brněnským výstavištěm se rozloučili.

Edukační program - SDě

Dne 6. listopadu 2018 se v Obecním domě uskutečnil edukační program pro žáky 7. ročníku semináře z dějepisu na téma „Cesta města“ se zaměřením na pravěké dějiny Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film o dějinách Opavy. Poté se rozdělili do skupin po čtyřech, ve kterých plnili jednotlivé úkoly. Prvním z nich byla hra na „archeology“, kdy každá skupina měla v pískovišti za pomoci lopatky vykopat svůj pravěký předmět a poté poznat, o jaký artefakt se jedná. Následovalo skládání obrázku z puzzle a nakonec si každý žák vytvořil svůj pravěký náhrdelník. Na závěr si žáci prohlédli ve vitrínách vystavené originály pravěkých vykopávek odkrytých na Opavsku. Program byl pěkně a zajímavě připraven a dle reakcí dětí se jim i velice líbil.

Halloween

Také třeťáci společně oslavili „Halloween.“ V rámci hodiny anglického jazyka si připomněli tuto tradici, naučili se nová slovíčka, plnili úkoly ve speciálním výtisku „Strašidelných novin“ a vyráběli nefalšovaný „Halloweenský salát“, který kromě jiných ingrediencí obsahoval i pavouky a netopýry.

Halloween 2. B

Dne 31. října jsme společně oslavili Halloween. Děti si vydlabaly dýně, vyrobily strašidelnou lampičku a hrály nejrůznější a nejpodivnější hry. Večer jsme se všichni sešli a společně vyrazili na hřbitov. Tam děti čekala stezka odvahy. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli nachystat tento parádní večer.

Projekt Naše republika má narozeniny

Máme rádi Opavu, máme rádi Česko...

Od začátku října žáci třetích ročníků v rámci učiva prvouky poznávali naše město. Seznámili se s nejstaršími památkami, navštívili několik významných opavských budov a pátrali po místech, která dosud neznali. V hodinách čtení si přečetli pověsti o vzniku města a pověst „O pávovi" si i zahráli.

Abeceda peněz

Třída 4. C se zapojila do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“, který rozvíjí nejen finanční gramotnost u dětí, ale i podnikatelského ducha. Nyní máme za sebou první „firemní schůzku“ a budeme se postupně připravovat na jarmark s prodejem vánočních výrobků. Ten se uskuteční 14. 12.  od 14.30 hod v prostorách ČS. O tom, jak se firmě ŽABÁCI NA TRHU vede, Vás budeme informovat.

Jablíčkohraní

Celý týden od 15. do 19. října byl v 2. B ve znamení jablíček. Téma jablíčko děti provázelo skoro v každé hodině. Děti si například uspořádaly výstavu nejrůznějších odrůd (v jablečné hitparádě pak vyhrála podle odborné poroty ochutnávačů odrůda IDARET), v českém jazyce sestavily a přepsaly recept na jablečný závin, v matematice vážily jablíčka (nejtěžší jablíčko vážilo 384 gramů!), ve výtvarné výchově malovaly obrázky, v hudební výchově zpívaly písničku, ve čtení se seznámily s pořekadly a příslovími o jablíčcích a v tělesné výchově dokonce proběhla jablíčková štafeta. Celý týden si děti nosily ke svačině jablko. Ve školní kuchyňce děti upekly výborné jablečné záviny.

Přednáška o vzniku vesmíru - 6. ročník

Pátrání po vzniku vesmíru přináší mnoho otázek. Co samotnému vesmíru předcházelo a co vlastně  vůbec víme o Velkém třesku a jeho počátku? Na to se snažil odpovědět šesťákům v rámci Semináře ze zeměpisu pan Mgr. Petr Valeček, který si pro žáky připravil na toto téma velmi zajímavou přednášku.

Žabka Gabka - říjen 2018

V měsíci říjnu se opět po prázdninách setkaly děti z mateřských škol s „žabkou Gabkou.“ Tentokrát všichni navštívili podzimní zahrádku. Budoucí prvňáčci poznávali ovoce a zeleninu, kreslili jablíčka, počítali, zpívali a na závěr si společně s rodiči vyrobili podzimního draka.

Čí je zahrada? Naše.                                                    

                                              

Ve čtvrtek 18. 10. jsme na naší školní zahradě před budovou Na Pomezí přivítali maminky a tatínky s dětmi. Společný projekt k osázení části školní zahrady keříky a stromečky, spolufinancovaný městem Opava, jsme nazvali Čí je zahrada? Naše.

S  přípravnými pracemi nám pomohlo Zahradnictví Weiss z Otic, které odstranilo starou zeminu a připravilo ji k osázení. Dovezlo nové keře a stromečky a potom se již rodiče společně s dětmi pustili do sázení. Děti běhaly po zahradě jako mravenci, kopaly díry, sadily, nosily rašelinu, nabíraly a rozsypávaly kůru, zalévaly zasazené rostlinky. Po společné práci čekalo rodiče i děti malé občerstvení.

Chtěli bychom touto formou poděkovat všem maminkám, babičkám a tatínkům, kteří si našli čas a přišli si tento den užít se svými dětmi. Poděkovat chceme také panu Weissovi, paní vychovatelce Krusberské a paní asistentce Paulické.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Archeopark Chotěbuz

Hrátky s přírodninami

Děti ze třídy III.B  si v hodině prvouky vyzkoušely, co všechno lze vytvořit a postavit z nasbíraných přírodnin. Při práci použily lepidla, špendlíky a vlastní fantazii. Na krásné podzimní výstavce se objevili skřítci, strašidla a různá zvířátka, které si děti také pojmenovaly.

Lesní pedagogika

Dne 4. října 2018 proběhla v druhých ročnících Lesní pedagogika pod záštitou Lesů ČR. Společně jsme se vypravili do Pilného Mlýna, kde už na nás čekali 2 zkušení lesní pedagogové. Pod jejich vedením jsme se rozdělili na 2 skupiny a vyrazili do lesa. V přírodě jsme se postupně dozvídali nejrůznější zajímavosti z života lesa, určovali jsme druhy stromů, přiřazovali  k nim plody, pozorovali jsme zvířata a ptáky. Zopakovali jsme si pravidla chování v lese , zahráli jsme si několik her s lesní tématikou a na závěr jsme si opekli špekáčky. Celý den se dětem moc líbil a už teď se těší na další setkání.

Páťáci na bruslích

Jako každoročně jsme využili i letos nabídku bruslení na zimním stadionu. Z našeho sportování nabízíme několik fotografií.

 

Pasování na prvňáčka

V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo v tělocvičně pasování na prvňáčky. Každá první třída si se svou paní učitelkou připravila krátký program jako představení své třídy. Po básničkách, písničkách a říkankách předstoupili žáci před pana rytíře, který každého z nich pasoval na prvňáčka. Žáci dostali jako upomínku barevnou kšiltovku a sladkou odměnu. Slavnostním pasováním ale tato akce neskončila. Paní vychovatelky si pro žáky připravily soutěže, tanečky a hry. Doufáme, že si všichni toho odpoledne užili!

 

Čí je zahrada? Naše.

Na jaře letošního roku byla naší škole schválena dotace na projekt z Odboru životního prostředí v Opavě,  který podalo SRPDŠ ZŠ Opava–Kylešovice.

Projekt jsme nazvali „Čí je zahrada? Naše.“

Jedná se o vysázení části okrasné zahrady na pozemku školy před budovou Na Pomezí. V září byly zahájeny přípravné práce. Na tomto projektu s námi spolupracuje Zahradnictví Weiss z Otic (odstranění starých keřů, zasazení obrubníků, potažení zeminy textilní fólií). Tento prostor bude následně osázen dřevinami při společné akci rodičů s dětmi a zasypán mulčovací kůrou.

Zahrada bude sloužit dětem k odpočinku a k různým aktivitám ve škole i ve školní družině. Zároveň tento projekt přispěje k estetizaci naší školy a poskytne další stinné místo na naší zahradě. Projekt bude ukončen do konce měsíce listopadu.