O projektu

Škola obdržela prostředky na prevenci digitální propasti

financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Prevence digitální propasti - publicita