O projektu

Škola obdržela prostředky na prevenci digitální propasti

a zakoupení digitálních technologií a vybavení

na podporu digitální gramotnosti

a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Prevence digitální propasti - publicita