Aktuality

Návrat žáků 1. a 2. ročníku od středy 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. se vrací do prezenční výuky žáci 1. a 2. tříd.

Ranní družina bude fungovat od 6:00 do 8:00. Odpolední družina bude do 16:00.

Žáky nenavštěvující ranní družinu si vyzvedne třídní učitelka před školou v těchto časech:

1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 2. A - 7:50, 2. B - 7:55

Od středy 18. 11. můžete přihlásit žákům 1. a 2. tříd oběd ve školní jídelně.

 

Změna pro žáky 3. - 9. ročníku – od středy 18. 11. si žáci bez prezenční výuky ve škole

mohou vyzvednout v čase 11:00-11:30 oběd ve školní jídelně pouze do jídlonosičů,

konzumace v jídelně už u těchto žáků není nadále možná.

 

Dle Usnesení vlády o přijetí krizového opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. - 9. tříd ve škole. Distanční výuka je povinná.

Budou se učit podle klasického rozvrhu bez Tv (i TvF), Hv, Vv a Pv.

Učitelé výchov zadají žákům jeden jednoduchý úkol týdně, aby získali podklady pro hodnocení.

Hlavní komunikační platformou bude dm Software. Po dohodě s učitelem si žáci mohou vyzvednout učební materiály ve vestibulu školy v 8:00 - 16:00.

Obědy mají žáci odhlášené. V případě zájmu si musíte oběd přihlásit a žák ho může vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně od 11:00 do 11:30

Úřední hodiny v kanceláři školy jsou 8:00 - 11:00. V případě potíží se obracejte na své třídní učitele.

Od 7. 10. 2020 platí Distanční výuka - příloha školního řádu

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NEMOCI COVID 19

(Manuál MŠMT)

  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily).
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou vpuštěni do budovy školy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

  Události v listopadu
2. – ?. Krizové opatření vlády – distanční výuka ve všech třídách
16. - 20.

Bobřík informatiky - distančně

kategorie 8. - 9. ročník v rámci IKT

18. Návrat 1. a 2. tříd na prezenční výuku
23. Třídní schůzky (online)