Aktuality

Od 3. května je školní hřiště každý den po 14. hodině otevřeno pro veřejnost.

Informace k nástupu do školy 17. 5. 2021:

V pondělí 17. 5. vstup hlavním vchodem přes šatny, kde se žáci přezují, do tříd.

1. - 5. ročník má prezenční výuku - nástup na testování v 7:40, ať může od 8:00 začít vyučování.

V týdnu od 17. do 21. května se na prezenční výuku vracejí třídy 7. A, 7. B, 7. C, 9. A a 9. B.

Začínají třídnickou hodinou s testováním v 8:00, od čtvrtka budou i ony chodit na 7:40.

Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B a 8. C zůstávají na posledním týdnu distanční výuky, pak se vrací i ony.

Podmínkou je antigenní samotestování žáků v pondělí a ve čtvrtek ráno pro 2. stupeň, pro 1. stupeň pouze v pondělí.

Všichni používáme testovací sady LEPU MEDICAL, které zajistilo město Opava: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Testovat se nemusí žáci po prodělaném covidu, kteří písemně doloží pozitivní PCR test v posledních 90 dnech – lékařská zpráva nebo potvrzení z laboratoře, ne čestné prohlášení ani SMS.

Učí se podle rozvrhu, žáci ve škole musí mít po celou dobu roušku. Nezapomeňte na přezůvky!

Za pěkného počasí je povolena Tv venku, proto by žáci měli mít cvičební úbor, mají-li v rozvrhu Tv.

 

Žáci tříd na prezenční výuce mají ve školní jídelně automaticky přihlášený oběd.

Žáci ostatních tříd mají oběd odhlášený, a pokud ho chtějí, musí si ho přihlásit telefonicky.

Žáci na distanční výuce mohou odebrat oběd pouze do jídlonosiče od 11:00 do 11:30.

 

Družina bude od 6:00 do 17:00 pouze pro žáky 1. - 3. ročníku.

 

Informační leták pro rodiče + pro žáky.

V případě dalších dotazů se obracejte na své třídní učitele.

 

Od 7. 10. 2020 platí Distanční výuka - příloha školního řádu

Hlavní komunikační platformou je dm Software.

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele.

Ve věci stravování se obracejte na školní jídelnu.

http://www.skolnijidelny.cz/ : vedoucí 601 565 066, účetní 602 583 939

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 

— Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

 

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NEMOCI COVID 19

(Manuál MŠMT)

  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily).
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou vpuštěni do budovy školy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


Události v květnu

17.-21.

1. – 5. ročník – prezenční, 6. – 9. ročník – rotační výuka

2. stupeň - 7. A, 7. B, 7. C, 9. A a 9. B, zbytek distančně

17.

7. A, 7. B, 7. C, 9. A a 9. B - Antigenní testování

21.

4. B – Preventivní program (8:00 - 9:45)

28. 8. C – Preventivní program (8:00 - 9:45)

 

Školní družiny při opavských základních školách budou v době hlavních prázdnin otevřeny dle níže uvedeného rozpisu,

kde se k docházce mohou přihlásit žáci ostatních opavských školních družin k zájmové a tematické rekreační činnosti.

01.  07.2021 - 09. 07. 2021

ŠD při ZŠ T. G. Masaryka, Riegrova

 

  12. 07.2021 - 23. 07. 2021

ŠD při ZŠ Opava, Otická

 

  26. 07. 2021 - 06. 08.2021

ŠD při ZŠ Opava, Šrámkova

 

  09. 08. 2021 - 20. 08.2021

ŠD při ZŠ Opava, B. Němcové

 

Od 23. 08. 2021 budou opět všechny školní družiny v provozu.