Aktuality

 

Z důvodu vnitřních oprav ve škole vyhlašuje ředitelství Základní školy Opava–Kylešovice dne 29. 9. 2023 volný den – ředitelské volno pro žáky všech ročníků. Ze stejného důvodu nebude zajištěn ani provoz školní družiny. Obědy si žáci, příp. zákonní zástupci, odhlašují sami.

 

Plán práce na září 2023

Datum

Hodina

Akce, úkol

25. – 27.

 

6. A, 6. B, 6. C – adaptační program

27.

9:00

14:00

3. B – Dopravní hřiště (Mírová)

Odevzdání plánů práce MS, PK, VP, ŠPP, EVVO, ŠD, ŠK

29.

 

Ředitelské volno

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, zastupce@zs-kylesovice.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)