Aktuality

Další setkání s žabkou Gabkou se uskuteční v úterý 18. ledna od 15.30 do 17.00 hod. v ZŠ Opava – Kylešovice v budově Na Pomezí

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
(v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud - nošení ochranného prostředku i při výuce ad.)

 

Plán práce na leden 2022

17. - 21.

 

2. – 5. ročník – Lyžařský výcvik (Tošovice)

18.

15:30

Žabka Gabka

20.

10:55 – 12:45

13:15

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Školní kolo Biologické olympiády

21.

10:00

do 16:00

1. AB – Popelka (Divadlo – 1h40min)

Odevzdat podklady pro pedagogickou radu

24. - 28.

 

8. ročník – Lyžařský výcvik (?)

24.

14:15

Pedagogická rada

a) Hodnocení výchovně - vzdělávací práce za I. pololetí

b) Kontrola plnění CPPŠ

c) Zpráva o činnosti VP a SP za 2. čtvrtletí

d) Porovnání počtu pochval a represivních opatření ve stejném období loňského roku

e) Organizační

25.

8:00 – 9:40

5. B – AZ help – dlouhodobý preventivní program

27.

13:00

Online test – Mladý chemik (Kružica, Rončková, Foltýnová)

28.

 

Přírodovědná soutěž na MGO (Kružica, Havlíčková, Salamonová)

31.

 

1. – 5. ročník 4 h, 6. – 9. ročník 5 h (poslední hodinu vysvědčení)

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 

— Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

 

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

 

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)