Aktuality

 

Basketbalové hřiště je pro veřejnost otevřeno denně od 14:30 do 20:00.

 

 

Provoz školy v období od 11. 5. a 25. 5. 2020 pro přihlášené žáky

 • Při cestě do školy a ze školy, stejně jako při pobytu před školou se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky a dodržení odstupu 2 metry.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 • Pracovník školy organizuje vstup žáků do školy.
 • Při prvním vstupu do školy odevzdá žák Čestné prohlášení zákonného zástupce. Ke stažení zde - .pdf, .docx nebo vytištěné k vyzvednutí ve vestibulu školy.
 • Všichni žáci mají ve společných prostorách nasazenu roušku, u sebe mají náhradní roušku a sáček na uložení roušky. Ve škole se žáci přezouvají. Po přezutí musí každý žák použit dezinfekci.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
 • Ve třídě žák ani učitel nemusí mít nasazenu roušku, pokud je dodržen odstup minimálně 1,5 metru.
 • Žáci jsou rozděleni do skupin po maximálně 15, složení skupin je neměnné po celou dobu. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Pozdější zařazení žáka do skupiny není možné.
 • Výuka žáků 9. ročníku se zaměřením na přijímací zkoušky bude probíhat od 9:30 do 11:30. Vzdělávaní žáci si mohou přihlásit oběd.
 • Vzdělávací aktivity v 1. - 5. ročníku jsou organizovány od 25. 5. 2020. Provoz školy pro přihlášené žáky bude od 8:00 do 16:00. Vzdělávaní žáci si mohou přihlásit oběd.
 • Škola eviduje absenci. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák i nadále do skupiny docházet.
 • Výuka tělesné výchovy ani plavání neprobíhá, aktivity mimo areál školy nejsou možné.

 

 

Z rozhodnutí vedení města Opava je dětské hřiště uzavřeno až do odvolání.

 

 

Informace o nároku na ošetřovné.

(k dispozici i tiskopis žádosti)


Omluvenky v mobilní aplikaci Žákovské knížky (dmSoftware)

Problém se vyskytuje u majitelů mobilů iPhone, zřejmě v nejnovější verzi iOS.

Text zprávy se nezobrazuje, i když je pak odeslán. Záležitost řeší vývojáři dmSoftware s firmou Apple, ale je to časově náročná záležitost, zatím s nejistým výsledkem (není jisté, nakolik takový gigant jako je Apple, vyjde vstříc české firmě…). Proto dmSoftware prosí o strpení.

Zatím lze jen doporučit buď stávající postup (psaní do hlavičky) nebo užití webové aplikace pro psaní omluvenek, popř. užití (v mobilu) prohlížeče Google Chrome nebo Mozilla a přihlášení touto cestou.


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Eva Valečková, valeva@zsk.opava.cz, 553 821 978 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

  Události v květnu
18. - 25.

Škola uzavřena mimořádným opatřením

ministerstva zdravotnictví

11. - 31. Výuka přihlášených žáků 9. tříd se zaměřením na přijímací zkoušky (9:30 - 11:30)
20.

8:00 - Nástup do školy

8:30, 10:30, 11:30 - Pracovní porada

25. - 31. Vzdělávací aktivity přihlášených žáků 1. – 5. tříd (8:00 - 16:00)

 

Školní družiny při opavských základních školách budou v době hlavních prázdnin otevřeny dle níže uvedeného rozpisu, kde se k docházce mohou přihlásit žáci ostatních opavských školních družin k zájmové a tematické rekreační činnosti.

  

  01.07.2020 - 10.07.2020                ŠD při ZŠ Opava, Mařádkova

  13.07.2020 - 24.07.2020                ŠD při ZŠ Opava, Vrchní

  27.07.2020 - 07.08.2020                ŠD při ZŠ Opava, B. Němcové

  10.08.2020 - 21.08.2020                ŠD při ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova

 

 

 

 

 

Od 24.08.2020 budou opět všechny školní družiny v provozu.