Informace

Řád školní družiny a školního klubu

 

Struktura ŠD a ŠK

1. oddělení Bc. Adriana Kozlová (třída 1. A)
2. oddělení Irena Paulická (třída 2. A)
3. oddělení Jana Stružová (třída 3. A, 3. B)
4. oddělení Bc. Daniela Beranová, vedoucí vychovatelka (třída 1. B)
5. oddělení Andrea Vajdová (třída 2. B)
Školní klub Kateřina Jelonková (4. - 9. třídy)

 

Zájmové kroužky

Divošky

Vajdová Andrea

Šikulky

Vajdová Andrea

Flétna

Muchová Lenka 

Florbal

Kozlová Adriana

Míčové hry – vybíjená

Stružová Jana

Pohybové hry Kozlová Adriana

Keramický kroužek I, II

Paulická Irena
Hrajeme si na divadlo Paulická Irena
Zumba Jelonková Kateřina

 

Hlavní akce školní družiny a školního klubu

 

Září

 • Pojďme se přivítat – 1. – 3. tř.
 • Seznámení se s řádem ŠD, ŠK
 • Ve zdravém těle zdravý duch
 • Místo, kde žijeme, bezpečná cesta do školy
 • ahájení sběru kaštanu, žaludů

Říjen

 • Světový den zvířat – zábavné soutěžní odpoledne
 • Den stromů, Podzim v zahradě
 • Ať žijí duchové
 • Zahájení činnosti zájmových kroužků

Listopad

 • Svatomartinské hrátky
 • Nastal Advent
 • Drakiáda jinak

Prosinec

 • Čertí rojení
 • Naše České Vánoce
 • Vánoční dílny

Leden

 • Zimní tvoření
 • Zimní olympiáda
 • Cesta Tří Králů

Únor

 • Stavby ze sněhu
 • Moji hrdinové
 • Loučíme se se zimou - Masopust

Březen

 • Loutka očima dětí
 • Měsíc knihy
 • Ponožkový den
 • Připravujeme se na Velikonoce
 • Vítání jara

Duben

 • Měsíc bezpečnosti
 • Čarodějnický rej
 • Dopraváček
 • Den Země

Květen

 • Den matek, Den rodiny
 • Družina má talent
 • Zahradní slavnost

Červen

 • Hledání pokladu, Den dětí
 • Těšíme se na prázdniny

Akce

 • Přehlídka pódiových skladeb
 • Vánoční aerobic
 • Hliněná paráda
 • Ples SRPDŠ
 • Dětský maškarní ples
 • Turnaj ve vybíjené
 • Florbalový turnaj
 • Mikulášská nadílka v psím útulku
 • Sejdeme se nad knihou
 • Dopravní soutěž pro ŠD
 • Akce pro děti a rodiče (jarmark)
 • Děláme radost seniorům
 • Fotbalový turnaj