Informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.

BELLHOP systém – moderní elektronický způsob vyzvedávání dětí z ŠD přináší příjemnější, rychlejší a bezpečnější postup založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat.

V období od května 2024 bude systém uveden do zkušebního provozu. Ve školním roce 2024/2025 bude již tento způsob vyzvedávání dětí ze ŠD plně využíván. Více informací obdržíte prostřednictvím Školy OnLine v průběhu dubna. Našim cílem je bezpečnost Vašich dětí. Věříme, že budete s tímto systémem spokojeni.

Více na: www.bellhop.cz

bellhop logo

 

Vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 je před námi a i letos máte možnost přihlásit své dítě k nám do školní družiny a školního klubu. Přihlášky pro nový školní rok, včetně Vnitřního řádu školní družiny a školního klubu najdete na stránkách naší školy. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat od pondělí 28. 8. 2023 osobně v budově školní družiny v době od 6:30 – 15:00 hod. Přihlášku můžete také vhodit do schránky na vyšším stupni – hlavní budova, v době od 6:00 – 14:00 hodin.

Nabídka kroužků a přihlášky budou již 4. 9. 2023 nachystány ve vestibulu školní družiny. Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení bude probíhat 31. 8. 2023, dle počtu přihlášených dětí. Děti, které v novém školním roce budou chodit do čtvrté třídy, budou ve školní družině v samostatné herně. Nebudou součástí školního klubu. V průběhu prvního školního týdne může dojít k menším změnám v rozdělení dětí.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit. A to prostřednictvím DM-softwaru nebo na telefonním čísle: 736 145 370.

Na Vaše děti se všichni již moc těšíme. Přejeme Vám pěkný zbytek léta.

 

Za celý kolektiv ŠD Opava-Kylešovice

Bc. Daniela Dudová

 

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠK

Vnitřní řád ŠD a ŠK, příloha

 

Struktura ŠD a ŠK

1. oddělení Jelonková Kateřina (třída 4. A, 4. B, 3. A)
2. oddělení Paulická Irena (třída 2. A)
3. oddělení Mgr. Rudyncová Katarína (třída 2. B)
4. oddělení Bc. Beranová Daniela, vedoucí vychovatelka (třídy 3. A, 3. B)
5. oddělení Vajdová Andrea (třída 1. B)
6. oddělení Bc. Řeháčková Michaela (třída 1. A)
Školní klub Mgr. Gibesová Pavlína (5. - 9. roč.)

 

Zájmové kroužky

Žabka Gabka I, II

Vajdová Andrea

ARTík

Paulická Irena

Keramický kroužek I, II, III

Paulická Irena

Zumba

Jelonková Kateřina

 

Plán práce školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024

 

Září

 • Pojďme se přivítat – 1. – 3. tř., seznámení se s řádem ŠD, ŠK
 • Barvy podzimu
 • Místo, kde žijeme, bezpečná cesta do školy
 • Zahájení sběru kaštanů, žaludů
 • Zahájení činnosti zájmových kroužků

Říjen

 • Světový den zvířat
 • Den stromů, podzim v zahradě
 • Jablíčko hraní

Listopad

 • Ve zdravém těle zdravý duch
 • Předvánoční tvoření
 • Nastal Advent – vystoupení žáků ŠD

Prosinec

 • Čertí rojení
 • Naše České Vánoce
 • Vánoční dílny
 • Vánoční aerobic

Leden

 • Zimní tvoření
 • Zimní olympiáda
 • Ptáčci v zimě

Únor

 • Zimní radovánky
 • Deskové odpoledne
 • Připravujeme se na plesy, Ples SRPŠ, Dětský maškarní ples

Březen

 • Odpoledne s detektivkou
 • Ponožkový den
 • Připravujeme se na Velikonoce
 • Vítání jara

Duben

 • Měsíc bezpečnosti
 • Zábavná zdravověda
 • Čarodějnický rej

Květen

 • Den matek, Den rodiny
 • Dopravní soutěž školních družin
 • Hmyzí domečky

Červen

 • Den dětí
 • Den otců
 • Těšíme se na prázdniny - vodní hrátky
 • Zahradní slavnost

Akce

 • Hliněná paráda
 • Nadílka v psím útulku
 • Turnaj miniházené, vybíjené, fotbalu
 • Závody na kolečkové bruslích