Děti 1. tříd


Zahájení školního roku 2021-22

Rozdělení 1. tříd 2021-22

 

Formulář žádosti je možno stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA

 

Zápis žáků do 1. tříd ve školním roce 2021/2022

zápisy proběhnou od 19. 4. do 23. 4. 2021, budou bez osobní účasti (stejně jako v loňském roce).

 

 

Přihlášky mohou zákonní zástupci podávat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo po dohodě i osobně.

Rodiče nebo zákonní zástupci dodají k zápisu rodný list dítěte (originál nebo fotokopii).

Počet žáků, které lze přijmout: 50, tj. 2 třídy

Kritéria pro přijetí:

 1. spádová škola - přednostní přijetí uchazečů s místem trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu školy. Podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je stanoven jediný spádový obvod pro všechny ZŠ zřizované statutárním městem Opava, a to celé území města. Úplné znění této vyhlášky naleznete na internetových stránkách města Opavy www.opava-city.cz.
 2. dítě po odkladu školní docházky u „spádových“ dětí – ti, kterým byla odložena školní docházka
 3. sourozenec vzdělávající se ve stejné škole – děti, které mají ve škole staršího sourozence

 

Maminko a tatínku,

tohle všechno budu potřebovat do 1. třídy:

 • trojhranné tužky
 • trojhranné pastelky ve dřevě
 • obaly na sešity a knihy (po obdržení učebnic na začátku školního roku)
 • fólii – obálku z PVC velikost A4 a A5
 • cvičební úbor, jarmilky (nebo tenisky)
 • podepsané přezůvky, pytlík na přezůvky
 • ručník s vyšitou značkou
 • ubrousek na svačinu
 • nůžky se zakulacenou špičkou (dobře stříhající)
 • desky z PVC na písmena
 • školní desky na sešity
 • stírací tabulka A5 s fixem

 

Ze školy dostanu:

 • učebnice, pracovní sešity, písanky
 • písmena a číslice
 • sešity
 • výkresy
 • barevné papíry
 • vodové a temperové barvy
 • štětce, lepidlo
 • voskovky, tuš

Rady pro rodiče budoucích prvňáčků