Práce žáků

Busty opavských osobností

Vybraní žáci třídy 8. B přispěli svými výtvory do výtvarné soutěže k 800. výročí založení Opavy. Pod vedením p. uč. Petry Poledňákové a p. uč. Kateřiny Kurzicové vytvořili soubor bust významných opavských osobností. Držme jim pěsti, aby se svými díly uspěli.

 Výtvarná soutěž k 800. výročí založení Opavy Výtvarná soutěž k 800. výročí založení Opavy       

 Výtvarná soutěž k 800. výročí založení Opavy Výtvarná soutěž k 800. výročí založení Opavy

 

Lidice 2024

Tato soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě. Každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. Rok 2024 vyhlásila OSN mezinárodním rokem velbloudovitých zvířat a 150 let od svého založení oslaví Světová poštovní unie. Proto hlavním tématem 52. ročníku bylo zvoleno téma KARAVANA. Tyto vybrané grafiky našich žáků jsme odeslali a s napětím čekáme na vyhodnocení.

Lidice 2024

 

Pracovní sešit pro prvňáky

Metoděj Jahn ze 2. B vytvořil pracovní sešit pro své spolužáky.

  Pracovní sešit  Pracovní sešit Pracovní sešit

 

Úspěch v testování Scio

Výrazného úspěchu v letošním testování Scio dosáhl Alfred Kaaden z 5. A, který se umístil na třetím místě v kraji!

Kaaden - Scio

 

Jarní dekorace

Vyrobili jsme a poslali jsme pro radost jarní dekorace babičkám a dědečkům do seniorského domu Vančurova vila.   Děti z 5.C

Jarní dekorace - 5. C

 

Projekt - výroba a popis loutek

Žáci VII. B v průběhu února a počátkem března vyráběli v hodinách jazyka českého z dřevěných vařeček a za pomoci dalších materiálů loutky známých pohádkových postav.  Díky jejich kreativitě tak vznikla pestrá paleta pohádkových bytostí, například drak, Shrek s Fionou, Pinocchio, elfové či víly aj. Nyní pro mnohé žáky následovala ta těžší část projektu, takto vyrobené loutky pohádkových hrdinů stylisticky a výtvarně zpracovat do projektů. Hlavními slohovými útvary byl popis pracovního postupu a charakteristika daných pohádkových bytostí. Na své výtvory byli žáci patřičně hrdí, proto si v třídnické hodině jimi společně vyzdobili třídu.

Projekt Loutky - 7. B

 

Modrý Měsíc - Jonáš Šimeček (4.C)

 

Slunce už zapadá,

přichází soumrak.

Listí zas opadá,

toť žádný zázrak.

 

Dívám se nahoru

na noční oblohu

na hvězdy blyštivé,

jak svítí mi do tváře,

na mapu osudů

a mnoha přeludů,

jak se v nich promítá

krása světů.

 

A modrý Měsíc

jasný jak den

ozářil celý tento můj sen.

 

Na zahradě u budovy Na Pomezí vyrostly kraslicovníky!

Děti z prvních, druhých a třetích tříd vyzdobily keře a stromy na školní zahradě různě malovanými a  oblepovanými  kraslicemi a vajíčky z papíru. Jedno je krásnější než druhé a zahrada se vesele rozzářila.

 

Velikonoční přání pro seniory

Žáci 2. A v rámci distanční výuky vyrobili pro seniory z Vily Vančurova velikonoční přání:

 

Hrátky s kvasinkami

I přes distanční výuku žáci 6. ročníků nezaháleli a pustili se do pokusu s kvasinkami. Dokonce přišli i na to, že kvasinky neslouží pouze na pečení a výrobu piva. Dají se využít i k nafouknutí balónků či gumových rukavic. 

 

Tvorba vlastního erbu

Žáci 5. ročníků měli za úkol v hodině informatiky nakreslit v programu Malování erb, který je charakterizuje.

 

Mezinárodní den matematiky

Dne 14. 3. je Mezinárodní den matematiky. A jelikož se toto datum dá přepsat jako 3.14, měli jsme o tématu jasno. Číslo 3.14 je totiž spjato s kruhem (Ludolfovo číslo), a proto jsme žáky požádali, aby v tento slavnostní den (byla to neděle) upekli koláč a o výsledky se podělili.

 

Dinopark

Co se vybaví druhákům, když se řekne minulost? Pravěk a pravěká zvířata! Znalosti dětí jsou v tomto oboru neuvěřitelné, a tak by byla škoda toho nevyužít. Spojila se prvouka, výtvarná i pracovní výchova a začalo se. Nejprve společně, jak jinak než online. Ale postupně se do vyrábění, kreslení a malování přidávali i další členové rodin. Pravěkých zvířat bylo stále více, a tak vznikl nápad  založit "Dinopark". Poděkování patří všem jednotlivcům i rodinným týmům!
 

     

 

My favourite animal

Zde si můžete prohlédnout zdařilé práce svých spolužáků z AJ na téma Mé oblíbené zvíře.

 

 

Kniha 3. B

Kniha 3. B obsahuje část prací z covidové distanční výuky. Najdeme v ní slohy, práci s čísly a vypracované pracovní listy.

 

Práce z literatury (9. A) a dějepisu (7. A)

Zde jsou ukázky prací našich žáků. Dva kaligramy z hodin češtiny v 9. A jsou od Terezy Kopáčkové (motýlci) a Valentýny Mackové (záchod). Z dějepisu v 7. A pocházejí iniciály od Veroniky Schaalové, kdy měli žáci zpracovat iluminaci iniciál svého jména buď původním středověkým způsobem, nebo moderně (jak by to udělali iluminátoři v dnešní digitální době). Verča si zvolila moderní přístup inspirovaný japonským anime.

    

 

Čajový čtenářský klub 9. B

I takto může vypadat slohový úkol: popiš čtenáře podle čajového sáčku a přidej milý vzkaz.

    

 

Akrostichy

Žáci z 6. B a 6. C vytvářeli během distanční výuky v hodinách literatury a slohu akrostichy na svá jména. Zde několik ukázek, jak se jim to povedlo.

    

   

 

Popis pracovního postupu

Nevíte, co si dnes připravit na oběd, svačinu či večeři? Můžete se inspirovat žáky třídy 7. A, kteří dostali během distanční výuky za úkol připravit nějaké jídlo v rámci tématu Příprava pracovního postupu. Jejich práce jsou moc povedené a tímto jim a rodičům děkujeme za skvěle odvedenou práci.

    

  

 

Výtvarná soutěž "Pojmenuj svůj trolejbus"

Městský dopravní podnik Opava opět vyhlásil soutěž o vyobrazení na nové trolejbusy. I letos máme úspěšnou žákyni, a to Aničku Heinzke z 5. A. Její „Sovík“ byl vybrán mezi 15 nejlepších návrhů a bude vystaven v nové budově v sídle společnosti MDPO. Gratulujeme k úspěchu! Za originální návrh chválíme také Barču Krejčí z 5. A.

 

 

Spojení dějepisu s literaturou v 7. C

Žáci 7. C dostali za úkol zúročit své znalosti z dějepisu z prvního pololetí a vymyslet originální báseň na látku z tohoto období historie, která je nejvíc zaujala. Nepřekvapila převaha básniček s tématem Vikingové. Objevily se však také velmi povedené básničky o prvních Přemyslovcích či období Velké Moravy, kdy k nám přišli věrozvěsti Konstantin a Metoděj. Přidáváme několik ukázek, ať sami posoudíte, jak se jim to povedlo.

    

  

  

 

 

Toto video vytvořila p. učitelka J. Sosíková pro projekt eTwinning „Water“.

Žáci pod vedením p. učitelky K. Kuřicové kreslili pod dojmem symfonie Bedřidřicha Smetany „Vltava“.

 

Lidice 2017 - medaile za kolekci grafiky 

 

 

 

 

Regionální pověsti

Žáci 4. A si vyzkoušeli, jak vzniká pověst.  Nejprve jsme si v hodinách čtení přečetli dvě nejznámější  pověsti o vzniku Opavy.  Dalším úkolem dětí bylo na základě těchto  informací  (a dalších poznatků získaných z regionální příručky o  Opavsku) vytvořit místní pověst. 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice

 

 

 

 

Den Země