Fotbal

Úspěšní absolventi naší školy

 Libor Kozák Zdeněk Pospěch Jakub Janetzký

Filip Souček Václav Jurečka Štěpán Harazim

 

ZŠ Opava-Kylešovice a fotbal

 

ZŠ Opava-Kylešovice úzce spolupracuje s fotbalovým klubem SFC Opava. Mladé naděje zde naplno využívají propracovaného systému, který je uzpůsoben tréninkovému procesu. Ne však na úkor kteréhokoliv ze školních předmětů, nebo studijních povinností. Smyslem celého fungování je zabezpečit podmínky, které minimalizují starosti spojené s dopravou, časem a fyzickou zátěží. Děti stíhají školu i fotbal v plném rozsahu bez toho, aniž by cítily, že některou činnost odsouvají do pozadí. Snažíme se, aby to chápaly jako správný životní směr a realitu vedoucí k proaktivnímu přístupu v jakémkoliv oboru lidské činnosti. Ideální doba pro příchod do školy je od kategorie U11, tedy od 5. třídy.

Výhody
• školní výuka je rozšířena o sportovní program, který je zároveň oblíbenou činností
• dobu mezi vyučováním a tréninkem ve fotbalovém oddíle zabezpečují vychovatelé ve Školním klubu
• kompletní zajištění režimu dne a náplně volného času
• minimalizace rizikových projevů chování

• dopolední sportovní příprava probíhána školních sportovištích, tedy na fotbalovém hřišti s umělým povrchem, atletické dráze, v tělocvičnách a v posilovně
• trénink pod vedením kvalifikovaných trenérů SFC Opava a pedagogů ZŠ
• 5 hodin tělesné výchovy týdně zaměřených na všestranný rozvoj - atletika, gymnastika, úpolové hry, regenerační a kompenzační cvičení, sportovní hry i klasický fotbalový trénink

 

Kontakty:

Vedoucí trenér Sportovního střediska mládežeU15 - U12

Mgr. Jan Hruška

tel.: +420 723 238 353
e-mail: jan.hruska@centrum.cz

Vedoucí trenér kategorií přípravek U11 – U6

Ing. Dominik Havlík
tel.: +420 732 865 277

e-mail: jamal.havlik@seznam.cz

Slezský fotbalový club Opava
Lipová 105/2, Opava 746 01
tel.: +420 553 616 393
www.sfc.cz
sfc@sfc.cz

Základní škola Opava-Kylešovice
U Hřiště 4, Opava 747 06
tel.: +420 553 821 951
www.zs-kylesovice.cz
zs.kylesovice@volny.cz