Žákovský parlament

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

 

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

 

Žákovský parlament:

•             podporuje informovanost napříč školou

•             zvyšuje zájem žáků o školní společenství

•             vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu

•             pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti

•             dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

 

Školní parlament 2021-2022